top of page

שלום, זו לא עמדה פוליטית

עודכן: 15 במאי


המדינה היא מכשיר פליטי ואנחנו הריבון ולא להיפך כמו שזועקת האג׳נדה הימנית על מלא מלא. האלימות מתחילה בנבחרי הציבור שלא מפספסים אף הזדמנות להסית ולזרוע זרעים של פורענות גסה, בוטה, מסיתה, מלגלגת ומכפישה ציבור שלם שלא מסכים עם האג׳נדה הפשיסטית שלהם. האפוד צהוב שלנו האימהות נגד אלימות הוא עמדה מוסרית ופוליטית. עמדה שמבטאת דאגה ומחויבות עמוקה לשלומם, לביטחונם ולשלום של כל הילדות והילדים.


// חמוטל גורי // ממייסדות אימהות נגד אלימות "מדינת ישראל תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין. מדינת ישראל תבטיח חופש דת, חופש מצפון, לשון, חינוך ותרבות."

אני חמוטל גורי. פעילה פמיניסטית למען שוויון, צדק, פיוס ושלום. נרגשת להיות כאן איתכן ואיתכם הערב.

חירות, צדק ושלום

שוויון

חופש

יצאנו לרחובות שבוע אחר שבוע, כדי להחזיר למילים האלה את המשמעות העמוקה ביותר שלהן. כי הערכים האלה הם בנפשנו. הם אבני יסוד בחוזה שבין אזרחיות ואזרחים לבין המדינה.

אני יוצאת לרחובות שבוע אחר שבוע למען החופש, הצדק, השוויון והשלום. כי אני לא חופשיה כל עוד אנשים אחרים אינם חופשיים. כי הדמוקרטיה, כבוד האדם וחרותו וזכות היסוד לשוויון חייבים להיות של כולן ושל כולם.


אני יוצאת לרחובות בחולצה אדומה כדי להזכיר שזכויות נשים הן זכויות אדם. וכי להפיכה המשפטית יש השלכות מרחיקות לכת על החיים, הרווחה והזכויות של נשים, מכל הקהילות.

אני יוצאת לרחובות באפוד צהוב של אימהות נגד אלימות כי בשבילי אימהות היא עמ