top of page
  • תמונת הסופר/תKetty Bar

שטח אש 918 – מחיקת תרבות בת מאות שנים בדרום הר חברון

ב15 במרץ צפוי להתנהל דיון בבג"ץ בדבר גירוש קהילות מסאפר יטא מהבתים ומהאדמה שלהן, מאזור שהצבא הגדיר כ"שטח אש 918." אם בג״ץ יחליט לאשר את גירוש התושבים, יהיה זה אחד הגירושים הגדולים והבולטים ביותר שתבצע מדינת ישראל בעשורים האחרונים, תקדים משפטי לגירושים נוספים ברחבי הגדה המערבית, ועליית מדרגה נוספת במדיניות האפרטהייד והסיפוח.

לקראת הדיון אנחנו מקיימות כמה מפגשים חינוכיים שיאפשרו לא.נשים ללמוד עוד על הנושא ולהצטרף למאבק. מעודדות אתכן.ם להצטרף או להזמין חברות\ים! << פירוט האירועים בסוף הכתבה >>

הילדים בא-טובא בדרום הר חברון התרגלו. כבר 15 שנה, את דרכם לבית הספר בא-תוואני הם עושים בליווי חיילים מחשש להתנכלות מתנחלים
צילום רותי אלון, א-טובא, מסאפר יטא דרום הר חברון

09.8.2020 האגודה לזכויות האזרח הגישה מסמך שאותר בארכיון המדינה: תמליל ישיבה בה הורה אריאל שרון לנציגי הצבא להקים שטחי אימונים בדרום הר חברון כדי לנשל את תושבי האזור הפלסטינים מאדמותיהם.

המסמך, סטנוגרמה של דיון שקיימה הוועדה להתיישבות המשותפת לממשלה ולהסתדרות הציונית ביולי 1981, מראה כי יו"ר הוועדה ומי שכיהן כשר החקלאות באותה עת אריאל שרון, הוא שהציע לקציני הצבא שנכחו בישיבה להקים באזור שטחי אימונים. שרון פנה לנציגי המטכ"ל ואמר "אנו רוצים להציע לכם שטחי אימונים נוספים […] בגבול שב[ין] שיפולי הרי חברון למדבר יהודה". שרון הסביר את המוטיבציה המדינית מאחורי הצעתו, באמרו כי יש לממשלה עניין בנוכחות של הצבא בשטחים האלה בשל "התפשטות ערביי ההר הכפריים בגב ההר לכיוון המדבר".

הצעתו של שרון תורגמה להחלטה רשמית של הוועדה, ובסיכום הישיבה נקבע כי עוזר שר החקלאות לענייני התיישבות שנכח בישיבה ייפגש עם נציגי הצבא על מנת להציג בפניהם את המקומות שבהם יש עניין להרחיב את שטחי האש על פי "הקווים והכוונות שמצאו את ביטויים בעת הדיון".

בעקבות מסמך קודם שאיתר מכון עקבות והוגש בשנת 2017 לבית המשפט בפרשה זו – הנחייה מ-1967 של הפרקליטות הצבאית שמורה שאין לפנות אזרחים מבתיהם לצורך אימונים צבאייםהעיר השופט מלצר לנציגי המדינה כי על פי המסמך לא היה מקום להקים שטח אימונים באזור מאספר יטא.

לכתבתו של עופר אדרת בעיתון "הארץ" אודות המסמך

לקריאת המסמך במלואו

לקריאת חלקי המסמך הרלוונטיים

לקריאת בקשת האגודה לזכויות האזרח להגיש המסמך לבג"ץ

לקריאה נוספת על העתירה ועל הניסיונות לפינוי תושבי כפרים באזור מסאפר יטא בדרום הר חברון,

ראו באתר האגודה לזכויות האזרח.