top of page
  • תמונת הסופר/תKetty Bar

שוויון בנטל או נטל השוויון?

עודכן: 11 במאי

החוק שיפטור סופית מגיוס את הגברים החרדים מעורר זעם בקרב אימהות לחיילים בהווה ולמתגייסים העתידיים. גורמים המעוניינים לסכל את החוק מנסים לאגד אימהות אלה לקבוצת לחץ. מטרתם המוצהרת היא למנוע ירידה במוטיבציה לגיוס.

ומהי המטרה הסמויה? לשמר את הצבא במתכונתו הקיימת, כדי להמשיך את שעבודם של הילדים שלנו לאבטחת ההתנחלויות.

אנו, אימהות נגד אלימות, רואות בשיח זה הסחת דעת מהגורם העיקרי לשחיקת הצבא ולפגיעה הפיזית והנפשית ברבים מהחיילים והחיילות המשרתים בשטחים הכבושים. שוויון בנטל או נטל השוויון? אנחנו, יכולות להוציא את הצבא מהפוליטיקה.


שוויון בנטל
שוויון בנטל או נטל השוויון ? אנחנו בעד פטור מלא לחרדים משירות צבאי או לאומי. ‏25.5% מילדי כיתה א הם חרדים. ‏23% ערבים. ‏13% דתיים ממלכתיים. ‏חרדים וערבים לא משרתים. ‏ולפחות הנשים לא משרתות ברובן בממלכתי דתי וישיבות הסדר שירות חלקי מקוצר. ‏למעלה מ50% מבני ה18 לא משרתים ולא ישרתו. ‏מודל צבא העם פשט . את הרגל. צילום: רונית שקד


החרדים מבינים משהו שרבות חוששות לומר במפורש: החזקת השטחים הכבושים אינה שאלה של בטחון אלא עיקרון תיאולוגי-משיחי. זהו עיקר היהדות של ה"הציונות הדתית"- החזקת השטחים והתנחלויות היא המצווה השקולה כנגד כל התרי"ג. החרדים לא מוכנים לשלוח את בניהם להסתכן בעבור מה שהם מזהים, ובצדק, בשרות צבאי שאינו הכרחי לקיום המדינה, ובוודאי שאינם מוכנים להיות חלק בתפיסות עולם של הדת החדשה לתפיסתם "יהודית- ציונית" שפורצות בשל ההתגרויות של "הציונות הדתית" במוסלמים בהר הבית.


לעומת זאת, מהו המכנה המשותף בין החרדים לבין תומכי ה"ציונות הדתית", כפי שניתן לראות בקואליציה הנוכחית? מחד, העמקת הכפייה הדתית בישראל בשאיפה להקמת מדינת הלכה, ומאידך- סחיטת דם ודמים מהציבור הליברלי, לשם מימוש השאיפות של שתי הקבוצות. הדבק המחבר את החרדים ל"ציונות הדתית", אם כן, הוא ההנחה שהציבור הליברלי, האחראי לקדמה הטכנולוגית והמדעית, לעוצמה הצבאית ולשגשוג הכלכלי -ימשיך להיות חמורו הכנוע של המשיח, ולא יתקומם. זהו גם ההסבר לתיאבון ללא מצרים לבזוז את הקופה הציבורית, ובתמורה לאפשר השתלטות יהודית-ציונית וסיפוח השטחים הכבושים באמצעות משרד הביטחון.


לצבא יש בעיה חמורה- הוא אינו יכול להתפנות למשימותיו העיקריות- אימונים והגנה על גבו