top of page

צפיפות משמחת

עודכן: 16 בנוב׳ 2020


בדרך לבלפור עצרנו, קטי חמוטל ואני, במדיטק בחולון לתמוך במפגינים שם. ברחבה שתי קבוצות מגודרות עם רווח ביניהן. בעד נתניהו כעשרים אנשים נגד נתניהו מעל מאתיים. באמצע שלט אבן של חולון עם לב אדום עליו נשענים כמה שוטרים. אחת מתומכי נתניהו התקרבה לצד השמאלי של הרחבה ופרצה בקריאות גנאי.הטור שלי / נורית שרת


איש עם מסיכת ׳רק ביבי׳ צעק לי ללכת לעזה, והיה מאד תוקפני. ניגשתי לקצין האחראי ושאלתי אותו למה הוא מאפשר להם לצאת מהאזור המגודר. תשובתו: ׳׳למה את לא נכנסת לאזור המגודר?׳׳ ׳׳אני לא צועקת על אף אחד. הרי הכנתם שני אזורים נפרדים׳׳. ׳׳כל עוד אין אלימות או הסתה הם יכולים להסתובב בחוץ׳׳. לא שאלתי אותו מה נחשב הסתה ואלימות, אבל כשהאשה הצועקת חזרה לצעוק פניתי אליו שוב. הפעם איים עליי ׳׳גיברת את מפריעה לי לעבוד׳׳. אחד מקומץ המשפטים שנתקלתי בהם לאחרונה מהשוטרים. השלב הבא זה דו׳׳ח על הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. אח׳׳כ קצין אחר ביקש ממנה בעדינות להתרחק. איש אחד עמד ליד השוטרים, חשבתי שהוא סמוי ושאלתי אותו מיהו. כששמע שחשבתי שהוא סמוי הוא הזדעזע ואמר בגאווה שהוא עיתונאי שעובד בוואלה. ׳׳אני ימני, אבל כשאני רואה את האנשים האלה, אני מעדיף להיות עם מתנגדי נתניהו׳׳. בדרך למכונית, עבר לידינו נער על קורקינט. ׳׳אתם בעד או נגד ביבי?׳׳ ׳׳בעד׳׳ ענינו, והוספתי ׳׳רק ביבי׳׳. ׳׳יופי, ביבי המלך׳׳ הוא אמר ואנחנו נסענו לבלפור.