צמרמורת ובחילה

Updated: Nov 16, 2020


ליווינו אתמול את השיירה לירושלים, אלפי מכוניות בשיירה ארוכה. התרגשתי עד צמרמורת.

הרבה נכתב כבר על ההפגנה. על האווירה המיוחדת. שמירת המרחק של המפגינים לעומת השוטרים שלא רק שלא שמרו על מרחק, אלא הסתובבו ביננו וחיפשו כל שביב של אפשרות אמיתית או מומצאת לחלוקת קנסות.


הטור שלי / נורית שרת#מוצאי_שבת_בבלפור_ירושלים

6 views0 comments