עד מתי מוצ׳׳ש בבלפור


הבוקר חשבתי לעצמי, כמה הייתי רוצה שתא המטען שלי יתרוקן, שלא אצטרך עוד להמשיך ולהילחם על אופיה ודמותה של ארצי האהובה שהושחתו ללא היכר.


דפנה עפרון


בצירוף מקרים מוזר הזכיר לי הפייסבוק כמה התרגשתי מרחוב בלפור הריק לפני 9 שנים, אחרי תקופה ארוכה בה נאחזו אזרחים נחושים בת