top of page
  • תמונת הסופר/תKetty Bar

מחויבות לא-אנושית לאנושות או על נשגבות האלימות ונחיתותה

הקול בתוך התמונה. "דיוקן של אלימות" המצולם לא ידוע מחזיק בידיו "שלט" תצלום מודפס על נייר מדפסת ביתי מהודק באקדח סיכות לקרטון ביצוע. התעוד הזה מתחילת שנות ה2000, הוא תעוד משנות ה80, ושנות ה60 מהדהדות 54 שנות כיבוש ודיכוי אזרחי של פלסטינאיים. קולה של התמונה משקף מבט אישי, צלול וחד על המעגלים המקיפים אותו ונאבקים ביניהם על זהותו, ועל המשפחה השסועה. הקול שבתוך התמונה היום זועק אלינו באום אל פחאם ושיח' ג'ראח.

דיר יאסין, 2001

הצילומים בפוסט של טל יעקובסון (1986-2009) צלמת, פעילה חברתית - אקטיביסטית, סטודנטית לרפואה סינית>>>> העדר האל מאפשר לממד הכלכלי והפוליטי שליטה ללא מעצורים. העידן הדל אין ביכולתו להתנסות בדלות, בנזקקות, בעליבות. האפשרות לחריגה ולבזבוז נעלמה במסגרת כלכלות השליטה והיעילות. נרמול חובק-כול שולט ביצרים ובאנרגיות המיסטיות. הביטוי המטאפיזי לכך הוא הרצון לעוצמה: שימור הקיים למען התגברות עליו והתגברות עצמית למען ההתגברות, בלי להשאיר מקום שאינו משרת את יעילות השימור וההתגברות. לאורך תולדות המטפיזיקה, הופיע הרצון לעוצמה, בדמותם של ערכים טרנסצנדנטיים וכעת הוא מופיע בדמות עצמו וכופה גיוס טוטאלי של כל המשאבים.

הנזקקות של הנזקק, הדלות של הדל והעליבות של העלוב נשאבים אל תוך אפלה של ריק. מצב זה הולך ומחריף בכלכלה המייצרת צרכנים וצרכים. הכול הוא צורך והנזקקות האמתית נותרת בדממה. ההגות אינה יכולה עוד להתגייס למען הפרספקטיבה ואלימותה, במיוחד אם הרגע החד של האפלה הגמורה עוד ניצב לפנינו.

אולי עוד לא הגענו אל הזמן הדל. אולי עוד לא הגענו אל הסבל חסר השם, אל סבל נטול-אלוהות. הזמן דל מפני שהאל נעדר. העדר האל פירושו שאין נראות ומרחב להופעת אלוהותו. הזוהר של האלוהות כבוי והזמן הדל מסתפק בתחליפים דלוחים חסרי-אלוהות. מרוב פטפוט אין מבט אל העדר האל כהעדר.

העדר זה פירושו שהִיה בחוסר-יסוד. אין עוד יסוד לעולמיותו של עולם. כל איזן המעניק תקווה מתעלם מכך. אין קרקע במדרון התלול, ואנו תלויים על סף תהום, בהעדר מוחלט של כל יסוד. אין מנוס מלהתנסות בתהום של חוסר-היסוד ולשהות שם ללא אשליות, ללא המלטות קלה מדי. המפנה אינו יכול להתרחש בעקבות הופעתו של אל חדש או ישן. אין מרחב קדושה להופעתו ולמשכנו. אין תפנית של תשובה אם אין משכן. וכל עוד אין אלוהות באופק, כל עוד הזמן דל, אנו אכן ראויים לניכוסם של הפרספקטיבות ואלימותן.


אדם טננבאום /בהוצאת רסלינג קיץ 2000

גדר ההפרדה או גדר גבול הנבנֶה לאורך הקו הירוק מאז 2002, לשם מניעת מעבר של פלסטינים מיהודה ושומרון >>>> את טל הכרתי מיום הולדתה, היא ביתה של חברת ילדות שלי כ