מוחים ומוחים

Updated: Nov 16, 2020


זמן קצר לפני שיצאנו לדרך הסתבר שאפרת מהאמהות נעצרה יחד עם רועי פלג. הם נעצרו מאה מטר אחרי שהתחילו לצעוד מחמד לירושלים עם דגמים של צוללות וטילים, בשביל עפר בצמוד לכביש ומעבר לשוליים. ראיתי את שידור הלייב של אפרת נקטע פתאום. מפחיד. כעבור שש שעות במעצר הם שוחררו.

הטור שלי / נורית שרת


בירושלים ירח מלא מעל מחסום רמב''ן ואנחנו צעדנו לכיכר ציון. שם אלפי אנשים מנסים למחות את זכר אירועי הכיכר הזאת לפני עשרים וחמש שנה. מוחים ומוחים.
אחרי שירת 'שיר לשלום' שהפך להמנון רבין, האלפים יצאו בצעדה על רחוב יפו. כרגיל כמויות עצומות של שוטרים, אבל המשטרה לא מתערבת. לא עצרה את הרכבת הקלה שנסעה בין המפגינים שדאגו בעצמם להזהיר אחד השני ולתת לרכבת לע