top of page

מה יש לך

עודכן: 22 בנוב׳ 2020התחלנו בגשר השלום. המכוניות למטה באיילון צופרות לדגלים הוורודים המתנופפים ואנחנו יצאנו בצעידה. חשבתי שהולכים להבימה, אבל התהלוכה הלכה לכיוון ההפוך. ככה זה כשהולכים כמו מים. הלכנו לבית של אוחנה כששוטרים מעטים ניסו להשיג אותנו ובסוף נעמדו וחסמו את דלת הכניסה לבניין. אחרי כמה קריאות ושירה המשכנו הלאה לגשר יהודית, אבל משום מה המשטרה החליטה לחסום את המעבר וחזרנו לגשר השלום ומשם לקפלן ולהבימה.


הטור שלי / נורית שרת