top of page

מאמר מערכת #5: המשיחיות של הציונות הדתית

אנו שולחות את בנינו לצבא כדי לשמור על המדינה. מפקידות אותם בידי מדינאים וקצינים מתוך אמון באחריות, בזהירות, וביושרה שלהם. אנחנו מאמינות שהם ישמרו על חיי בנינו מכל משמר ויסכנו אותם רק לטובת הגנה על המדינה ואזרחיה.

הרכב הממשלה הנוכחית מסוכן: מנהיג מושחת, שרוצה שלטון בכל מחיר; קנאים המוכנים לסכן חיילים ואזרחים כדי להגשים פנטזיות משיחיות; ומשתמטים, שמוכנים לשלוח למלחמות רק בנים של אחרים- כי הם עצמם לא מוכנים להיות בשר התותחים של המשיחיים. בידי אלה מופקדים בנינו. פחד אלוהים.


חיילים מבצעים פקודות בעל כורחם בשטחים הכבושים
זה קורה בשמנו. אנחנו שולחות את הילדים שלנו לבצע משימות שנכפות עליהם שהכתם המוסרי והצלקות הנפשיות שלהם ילווה אותם כל ימי חייהם. הגיע הזמן להגן גם עליהם. ( התצלום מתוך פרסום "שלום עכשיו")

המיתוס המשיחי המסוכן של הציונות הדתית


בשנת 66 לספירה, גררה קבוצת קנאים את עם ישראל למרד באימפריה הרומית, שהיתה אז בשיא כוחה. הקנאים היו בטוחים שינצחו בעזרת יד אלוהים שתרד מהשמים. הסוף ידוע - המוני הרוגים וחורבן ירושלים.


בשנת 132 לספירה, עמד בר כוכבא בראש עוד מרד חסר סיכוי נגד הרומאים. הוא הוכרז כמשיח וציפה ליד אלוהים שתעניק לו ניצחון. התוצאות ההרסניות - הגלייה מאסיבית של יהודים מן הארץ, לאלפיים שנה.


בשנת 1984 תכננה קבוצת מתנחלים משיחיים לפוצץ את מסגד אל אקצא שעל הר הבית, כדי לפנות מקום לבית המקדש השלישי. הם ידעו שהפעולה יכולה להוביל למלחמה נוראה ביננו לבין העולם המוסלמי, אבל הניחו שיד אלוהים תרד מהשמים ותושיע את ישראל. יד אלוהים אכן ירדה והושיעה אותנו - בצורת אנשי השב"כ שעצרו את המטורפים לפני שהספיקו להוציא לפועל את המזימה...