top of page

לא תהייה סירנה


ראש העין ליד העציץ פינת העשבים השוטים.

באנו להעיר את גנץ מהתרדמת, להשקות ולדשן את הגנציץ. להזכיר לו שבעוד 18 יום תחול התיישנות על פרשת הצוללות. באנו למשות אותו מהמצולות. ככה עם כלי הנשק המתוחכמים שלנו- מגפונים, זמבורות, צוללת ורודה, מחבתות, שלטים ודגלים. מתאמנים על הרחבת רפרטואר השירה עם קריצה לדורון ידיד והשתיה, שימוש באפקטים קוליים של חקירה עכשיו וצוללות.יומן מהפיכה / עדי ארגובעוד זה מדבר וזה בא.

המשטרה עצרה את סדי ואת יעל. הפגינו בתחום הויכוח של איפה מותר. רק השבוע עצרו יותר מ 24 איש.

העמידה במקום לא מתאימה לי, אני מחפשת צעדה, יותר מתאים לי השילוב בין הליכה למחאה, ואוירת היחד ננצח.

יוצאים!

הפעם זו תהלוכה עם יעד- תחנת המשטרה לעודד את העצורים.

עם צוללת מתנפחת בראש הטור, מגפונים שלופים ועציצים על הראש.

ראש העין בתוך החשיכה והאורות המרצדים נראית כמו מקום יפה, המשטרה מלווה ולא מפריעה. עוד קצת מתח משתחרר. נאוה, דפנה, חמוטל וקטי פותחות חמל״ה לגיבוי, ככה בזרימה כזו, תמיד תהייה שם מישהי. ואני מתחילה לדווח, לצלם.

אפרת שלנו נכנסת מתחת לצוללת.