הכפר וולאג'ה ומדיניות החנק של ממשלת ישראל

Updated: Sep 21

סיפורו של הכפר וואלג'ה הפך למקרה בוחן, כאשר אל מול צעדי הממשלה הדורסניים התגבשה קואליציה של אזרחים וארגונים - ישראליים, פלסטיניים וזרים, שמנסים לסייע לתושבים להתמודד עם שלל המכות המונחתות עליהם; שעומדים לצד מי שכבר ברחו מבתיהם בעבר וכעת יש מי שמבקש להבריח אותם שוב, או לפחות לחנוק את פרנסתם עד שייאלצו לעזוב.