top of page
  • תמונת הסופר/תKetty Bar

הכפר וולאג'ה ומדיניות החנק של ממשלת ישראל

עודכן: 21 בספט׳ 2021

סיפורו של הכפר וואלג'ה הפך למקרה בוחן, כאשר אל מול צעדי הממשלה הדורסניים התגבשה קואליציה של אזרחים וארגונים - ישראליים, פלסטיניים וזרים, שמנסים לסייע לתושבים להתמודד עם שלל המכות המונחתות עליהם; שעומדים לצד מי שכבר ברחו מבתיהם בעבר וכעת יש מי שמבקש להבריח אותם שוב, או לפחות לחנוק את פרנסתם עד שייאלצו לעזוב.
כתבה // מתן גולן


וולאג'ה - הכפר במובלעת שנשכחה


אמיר פותח מפה. דרום ירושלים. קו ירוק. קו כחול לגדר. קו ורוד לשטח המוניציפאלי של ירושלים. ביניהם כלואה וולאג'ה. זהו סיפור של כפר אחד שמתמצת לתוכו את האבסורד של המאבק האתנוגרפי בקו התפר. הכפר וולאג'ה שוכן על שלוחה בדרום ירושלים, מעל עמק נחל רפאים. ניתן לחלק את הכפר מבחינה מקרקעית לשלושה אזורים; בתים בשטח C, בתים בשטח B וכן את "וולאג'ה הירושלמית" - בתים ששוכנים בתוך הגבול המוניציפאלי של עיריית ירושלים ומעבר לגדר ההפרדה. מובלעת. זו סיטואציה נדל"נית כמעט פארודית שבאה לידי ביטוי פיזי דרמטי. בשיטוט בכפר נגלה מדי פעם בית מגורים הרוס אשר מהדהד את הסיפור של הכפר שנשכח במשך שנים וכיום מרחפת סכנה ממשית להרס כשליש מבתי המגורים