top of page

מאמר מערכת #4 חוק חסינות לכוחות הביטחון

עודכן: 31 במרץ

המשפט הבינלאומי קובע כללים שנועדו לספק ולו הגנה מינימאלית לבני אדם שאין להם כל הגנה אחרת. כללים אלה מחייבים את ישראל בפעולותיה בשטחים, ואולם זו מתחמקת מלקיימם – בין בטענה שהוראות המשפט הבינלאומי אינן חלות עליה ובין באמצעות התפלפלויות משפטיות המרוקנות אותן מכל תוכן. התוצאה של מהלכים אלה היא נישול, דיכוי, התעמרות והרג – בחסות פרשנויות פורמליסטיות-חלולות של הכללים שנועדו למנוע בדיוק את כל אלה. ישראל, במקום לראות בהוראות המשפט הבינלאומי מצפן מוסרי, עושה בו שימוש ציני כמדריך להפרה שיטתית של זכויות האדם. למידע נוסף >>

תת אלוף (במיל׳)ֶ ירון רוזן שירת כראש מטה הסייבר בצה״ל. לפני כן היה מפקד טייסת וטייס מסוקים בחיל האוויר.בלי בג״צ עצמאי, הוא מסביר בפשטות, כל חייל בהווה ובעבר שנוסע לנסיעת עסקים, לסופשבוע או לטיול במזרח - יהיה חשוף למעצר בכל שדה תעופה בעולם!