דוח: התנהלות משטרת ישראל בהפגנות בשנת 2020

Updated: Feb 4

דוח חדש של האגודה לזכויות האזרח והקרן למגיני זכויות אדם סוקר את השיטות והכלים שהפעילה המשטרה בחודשים האחרונים לדיכוי הפגנות ומחאות, ואת פגיעתם בחופש הביטוי ובזכות להפגין


צילום: בן כהן


במהלך השנה האחרונה, וביתר שאת מאז התפרצות מגפת הקורונה במרץ 2020, מתאפיין המרחב הישראלי בפעילות מחאתית ערה ונרחבת. ברחבי הארץ מתקיימים שלל הפגנות ואירועי מחאה הנוגעים לקורונה – נגד מגבלות שנקבעו, נגד סגרים מקומיים, ביקורת על הטיפול בקורונה, מחאה על המצב הכלכלי וכיו"ב. לצדם נערכות הפגנות פוליטיות נגד או בעד הממשלה והעומד בראשה, נגד או בעד רשויות אכיפת החוק והיועץ המשפטי לממשלה, בנוגע למדיניות הממשלה בשטחים ועוד. באירועים אלה, המשטרה משתמשת לא פעם בכלים קיצוניים ופוגעניים נגד המפגינות והמפגינים.

יודגש שזוהי אינה תופעה חדשה. מזה שנים רבות המשטרה נוקטת יד קשה כלפי מוחים מקבוצות מיעוט, ובעיקר כלפי ערבים, אתיופים, בעלי חזות מזרחית וחרדים, שנתפסים באופן אוטומטי בידי