גדול עליי

Updated: Dec 4, 2020


הפעם לא מוצאת את המלים.

הפער בין התחושה הנעימה של להיות ביחד בתוך ההמון הזה המפגין תקווה ורצון לחיים טובים יותר פה, לבין אלימות ואטימות המשטרה גדול מידי עליי.


הטור שלי / נורית שרת
#מוצאי_שבת_בבלפור_ירושלים

5 views0 comments