top of page

אסור לתת לפוליטיקאים כח בלתי מוגבל

עודכן: 9 בנוב׳ 2022

כל מטרתה של ״פסקת ההתגברות״ הוא לאלף, להכניע את מערכת המשפט, לערער על סמכותה, לפגוע בעצמאותה, ולמעשה לרוקן מתוכן את תפקידה (בג״צ) כמפרשת חוקים. מדובר במהלך שבפועל זורק לפח את אחד מעקרונות הבסיס בכל דמוקרטיה אמיתית - הפרדת רשויות.

יאיר נבות מצייץ


בואו נדבר רגע על ״פסקת ההתגברות״. המונח הזה יוצר איזה רושם מוטעה שמדובר בסך הכל באיזו פסקה קטנה כזו, שינוי קטן ותו לא שכל מטרתו קצת לאזן בין הרשויות, להקטין את כוחה של הרשות השופטת, ולהעניק לרשות המבצעת, ובעצם למחוקקת, סמכות נרחבת יותר לבטא את ״רצון הרוב״. אז זהו, ממש ממש לא.


המוכנות המוחשית של קואליציית ה״ימין על מלא״ הנכנסת לקדם את ״פסקת ההתגברות״ ממחישה את הדמיון המבהיל בינה לבין אחיותיה, ממשלות הימין בהונגריה ובפולין, שנקטו אף הן מהלכים דומים, מאוד שנויים במחלוקת, שפגעו אנושות במהות השיטה הדמוקרטית שם, ובהונגריה למעשה פוררו אותה לחלוטין.


כל מטרתה של ״פסקת ההתגברות״ הוא לאלף, להכניע את מערכת המשפט, לערער על סמכותה, לפגוע בעצמאותה, ולמעשה לרוקן מתוכן את תפקידה (בג״צ) כמפרשת חוקים. מדובר במהלך שבפועל זורק לפח את אחד מעקרונות הבסיס בכל דמוקרטיה אמיתית - הפרדת רשויות.

לא בכדי גרם מהלך דומה של ממשלת פולין בזמנו לא רק לגינויים חריפים מבית ומחוץ, אלא גם לאיום של האיחוד האירופי בסנקציות. בהקשר של הדמוקרטיה הישראלית המהלך מסוכן עוד יותר, באין חוקה. אם 61 חכי״ם, רוב מינימלי, יוכלו בעצם לבטל כל החלטה של ביהמ״ש העליון בשבתו כבג״צ, הרי שתפגע סמכותו.

להגן למשל על ערכים דמוקרטיים בסיסיים כמו זכויות המיעוט. למה לא להחליט על רוב סביר יותר של 75 או 85 חכי״ם? הימין ממשיך לקדש את עיקרון ״שלטון הרוב״ כאילו הוא היחידי החשוב בדמוקרטיה, אך לא היא - קר