top of page

"איפה הייתם בהתנתקות?"

"אין דבר שמפחיד אותי יותר מהממשלה. ממשלת ישראל היא זו שהרסה את הבית החוקי של המשפחה שלי וקרעה ותלשה אותה מאיפה שהיא גרה. פעם אחת בימית, פעם שנייה בגוש קטיף". כמו תמיד, בסוף כל משפט שאומרים רובין וחבריו נמצאת ההתנתקות: שוב ושוב אנו נוכחים לגלות ששם מתחיל – ושם גם נגמר – עולמם. מנכ"ל קהלת, מאיר רובין, ב"זמן אמת"

"איפה הייתם בהתנתקות?" מטיחים תומכי הקואליציה במתנגדי ההפיכה המשטרית.

האמת היא הדבר העיקרי שבימין אוהבים לשכוח הוא שההתנחלויות ברצועת עזה היו נטל ביטחוני וכלכלי עצום על מדינת ישראל, שהפריעו לצה"ל לפעול וגרמו להרוגים רבים. הם גם נוטים לשכוח שמסיבה זו ההתנתקות התבצעה תוך תמיכה רחבה של הציבור הישראלי.


למה הם מתכוונים?

פינוי הישובים היהודיים מרצועת עזה ומצפון השומרון בשנת 2005 לא היה לדעתם לגיטימי.
ה"עקירה" או ה"גירוש", כלשונם, היו שבירת כלים:
א. כי עם ישראל הוא הבעלים היחיד של הארץ, וכל ויתור על חלק ממנה מבטל את עצם הזכות עליה
ב. בשל הפרת זכויות אדם וזכויות קנין בהוצאה כפויה של מתיישבים מבתיהם הפרטיים
ג. בשל רמיסת הדמוקרטיה על ידי מבצע ההתנתקות, מנהיג הליכוד וראש הממשלה אריאל שרון.
ד. כן מאשימים מתנגדי ההתנתקות את תומכיה בניכור שחשים כלפי מדינת ישראל בני הנוער ששהו בישובים בזמן הפינוי. כן טוענים מתנגדי ההתנתקות כי מחאתם הובעה אך ורק בדרכים חוקיות, בעוד מתנגדי ההפיכה המשטרית נוקטים צעדים לא לגיטימיים: סירוב של אנשי מילואים להתייצב וגיוס כלכלנים בכירים נגד כוונות הקואליציה.
ולכן, לטענתם- מותר להם להשתמש בהזדמנות הפוליטית שנקרתה לידיהם עכשיו ולכפות את שינוי המשטר. כך יוכלו למנוע פינוי התנחלויות בעתיד, "ושאף אחד