top of page

אמא, לא תוותר לעולם!
מוציאות את הילדים שלנו מהשטחים הכבושים 

גם את אמא! כשכל אחת ואחת מאיתנו משמיעה את קולה אנחנו יכולות להשפיע על עתיד הילדים שלנו!
כשהילדים נשלחים לשטחים הכבושים הם לא מגנים על גבולות המדינה, אלא משרתים כשוטרים במרחבים מלאי ייאוש ואלימות.
הקול שלנו חשוב וצריך להישמע!

bottom of page