top of page

# מוציאות את הילדים שלנו מהשטחים הכבושים 

זה קורה בשמנו. 
אנחנו שולחות את הילדים שלנו לבצע משימות שנכפות עליהם שהכתם המוסרי והצלקות הנפשיות שלהם ילווה אותם כל ימי חייהם. הגיע הזמן להגן גם עליהם.

כרזה של דוד טרטקובר – אמא –  1988
bottom of page