top of page
WhatsApp Image 2020-12-16 at 20.53_edited.jpg

כשלילדים שלנו אין אופק

לנו אין מה להפסיד

תוציאו את הבנים הילדים שלנו מהשטחים הכבושים 


הקמפיין מבקש להפקיע את הדיון הציבורי הישראלי בנושאי ביטחון מידי הגברים.

השיח הציבורי בישראל הינו בעל דפוסים גבריים המאפיינים את הפוליטיקה הישראלית.

על רקע זה מבקש הפרויקט לאתגר את החברה הישראלית שהפכה למיליטריסטית תוך כדי הדרה של הנשים / האימהות בטענה שהן לא מבינות. שיח נשי בתחום הביטחון ובנושאי צבא ומלחמה וניסיונות להגיע לכדי דיון לפתרון הסכסוך נדחק לשוליים הקריאה שלנו להשיב את הבנים לגבולם.

במילים אחרות, אנו קוראות תיגר על הממסד הצבאי מחוץ ומערערות את הלגיטימיות והתמיכה מבית המטיל ספק ומבקש שינוי ופתרון מידי ותחילתו הוצאת הצבא מהשטחים הכבושים תחזירו את הצבא להגנה על גבולות המדינה בגבולות 67.

תנועת “ארבע אמהות” תנועה עממית אימהית ללא נטייה פוליטית, השפיעה על הממשלה והוציאה את צה”ל מלבנון במאי 2000.

אנו מאמינות שהתמודדות זו של האימהות והנשים הישראליות מול מגנוני הכוח הגבריים / הביטחוניסטים תיצור מרחב פעולה שבו אנחנו האימהות נחולל שינויים דרמטיים שיעצבו מחדש את סדר היום הלאומי, את האקלים הפוליטי ואת השיח התרבותי והבטחוני בישראל.

לצד זאת, על ידי יצירת בסיס של אמון ודיאלוג פתוח וכואב עם נשים ואמהות פלסטיניות מתוך אחוות אימהות ודאגה לעתיד הילדים, לבנות מודל תקשורתי חדש ואחר לפתרון סכסוך הדמים הזה בן 55 שנים

אורנה נאור אמהות נגד אלימות .jpg

אורנה נאור 

דורית לב אשכולות.jpg

דורית לב אשכולות 

מלכה צמח אמהות נגד אלימות.jpeg

מלכה צמח 

WhatsApp Image 2021-10-26 at 15.02.34.jpeg

רבקה מוניץ

איריס רפפורט.jpg

איריס רפופורט

דפנה עפרון אמהות נגד אלימות.jpeg

דפנה עפרון

WhatsApp Image 2021-10-26 at 15.02.30.jpeg

נעמי שיף

ארזה קןטנר אמהות נגד אלימות.jpeg

ארזה קוטנר

חמוטל גורי אמהות נגד אלימות.jpeg

חמוטל גורי

ענת טייטלבאום אמהות נגד אלימות .jpeg

ענת טייטלבאום

ג'וד לימבורג אמהות נגד אלימות .jpeg

ג'וד לימבורג

יונת עפרון .jpg

יונת עפרון

קטי בר אמהות נגד אלימות.jpg

קטי בר 

bottom of page