top of page
WhatsApp Image 2020-12-16 at 20.53.22.jpg

פעילויות החודש

פברואר 2023
יום ב׳
יום ג׳
יום ד׳
יום ה׳
יום ו׳
שבת
יום א׳
30
20:30
הפיכה משטרית או אותה דיקטטורה בשינוי אדרת?
31
1
8:30
עופר, בית משפט צבאי גם לקטינים. ביקור מודרך במיוחד לאימהות חברות בתנועה
2
3
4
5
6
20:30
יש לנו כוח- בואי לדבר
7
8
8:30
עופר, בית משפט צבאי גם לקטינים. הדרכה משפטית
9
10
11
12
13
20:30
נועם שיזף, במאי הסרט על המשמעות של עם ששולט בעם אחר
14
15
16
17
18
7:00
משלחות פברואר - למסאפר יטא
19
20
20:30
על השינויים החוקתיים שמקדמת הממשלה
21
22
8:30
עופר, בית משפט צבאי גם לקטינים. ביקור מודרך במיוחד לאימהות חברות בתנועה
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
7:00
משלחות פברואר - למסאפר יטא
5
6
7
8
9
10
11
12