WhatsApp Image 2020-12-16 at 20.53.22.jp

לגרום למדיניות השימוש בכוח מופרז של המשטרה להיות לא לגיטימית, לא מקובלת ודחויה על ידי החברה. השוטרים הכפופים למדיניות זו גם הם קורבנות של אלימות שיטתית לא פחות מבנותינו ובנינו שסופגים בגופם ובנפשם את עוצמת הכוח הפיזי המופעל נגדם על לא עוול בכפם.

אמהות זה אחדות אחווה ואהבה. אמהות זאת הגנה וגם מלחמה. אמהות זה חולשה ועוצמה. אמהות היא הפריון והיצירה. אמהות זה כוח פוליטי במובן שינוי מדיניות ויכולת להשפיע וליצור שינוי. 

התנגדות נחושה שלנו לאלימות תושג רק על ידי תמיכה רחבה במאבק שלנו באלימות ננצח בזכות תמיכה הדדית, סולידריות ושיתוף פעולה. מטרתנו להסיר את תרבות השקר והכחשה מודעת מתופעת האלימות ולהצהיר על כוונתו להיאבק בה ולא להשלים אתה.

זה מה שאנחנו עושות

מאי 2021
יום א׳
יום ב׳
יום ג׳
יום ד׳
יום ה׳
יום ו׳
שבת
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5

עומדות קרוב
רואות רחוק

כרוניקה של מחאה.